Ai là người đóng phí cho Hợp đồng Hưu trí tự nguyện?

23:26 02/05/2023 Trang

Người đóng phí cho Hợp đồng Hưu trí tự nguyện bao gồm Doanh nghiệp và/hoặc Người lao động/Thành viên theo thỏa thuận nội bộ.

Chi tiết: Phí đóng Hưu trí tự nguyện bao thường bao gồm:

Khoản hỗ trợ đóng góp từ Doanh nghiệp; và/hoặc 

Khoản đóng góp từ Người lao động/Thành viên.
Khoản đóng góp của Người lao động/Thành viên thường sẽ được Doanh nghiệp trích từ lương của Người lao động/Thành viên theo định kỳ Tháng/Quý/Nửa năm/Năm theo thỏa thuận của Người lao động/Thành viên và Doanh nghiệp.

https://www.sunlife.com.vn/vn/dich-vu-khach-hang/cau-hoi-thuong-gap/

Giỏ hàng của bạn

Thông tin đặt mua

Khu vực nhận hàng
Thông tin liên hệ
Hình thức thanh toán


Hình thức nhận hàng