Bao lâu thì được chi trả quyền lợi bảo hiểm?

23:09 02/05/2023 Trang

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Sun Life nhận được yêu cầu giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm đầy đủ và hợp lệ.

 

Chi tiết: Sun Life Việt Nam sẽ chi trả Quyền lợi Bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được đầy đủ yêu cầu cùng các chứng từ liên quan. Riêng các yêu cầu quyền lợi Hỗ trợ viện phí có thể được chi trả nhanh trong vòng 15 phút tính từ lúc nộp yêu cầu trực tuyến.

 

Tham khảo: 

 

 Hướng dẫn chuẩn bị đơn và các chứng từ cần thiết 

 Hướng dẫn nộp trực tuyến (dễ dàng, tiện lợi và nhanh chóng hơn) qua my Sun Life  hoặc my Benefit 

 Địa chỉ các Trung tâm Dịch vụ Khách hàng  Sun Life Việt Nam (nơi tiếp nhận hồ sơ trực tiếp)

 

https://www.sunlife.com.vn/vn/dich-vu-khach-hang/cau-hoi-thuong-gap/

Giỏ hàng của bạn

Thông tin đặt mua

Khu vực nhận hàng
Thông tin liên hệ
Hình thức thanh toán


Hình thức nhận hàng