Công ty đồng ý chi trả bảo hiểm tạm thời, ngoài ra có trả lại số tiền tôi đóng cho phí lần đầu tiên hay không?

23:13 02/05/2023 Trang

Sun Life Việt Nam đã chi trả bảo hiểm tạm thời, cũng là một quyền lợi bảo hiểm nên sẽ không hoàn lại phí khách hàng đã đóng. Trong trường hợp tổng phí đóng lớn hơn mức bảo hiểm tạm thời được quy định, Sun Life Việt Nam sẽ hoàn trả phí bảo hiểm.

https://www.sunlife.com.vn/vn/dich-vu-khach-hang/cau-hoi-thuong-gap/

Giỏ hàng của bạn

Thông tin đặt mua

Khu vực nhận hàng
Thông tin liên hệ
Hình thức thanh toán


Hình thức nhận hàng