Giá trị hoàn lại của Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là gì? Khi nào thì Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có Giá trị hoàn lại?

23:04 02/05/2023 Trang

Giá trị hoàn lại là số tiền mà Bên mua bảo hiểm sẽ nhận được nếu hủy bỏ hợp đồng trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, sau khi trừ đi các khoản nợ.

Giá trị hoàn lại không phải là số tiền phí đã đóng.

Đối với các sản phẩm truyền thống, hợp đồng bảo hiểm có Giá trị hoàn lại sau khi đã đóng đủ 2 năm phí và thời gian hợp đồng có hiệu lực được 2 năm.

Đối với các sản phẩm liên kết chung/liên kết đơn vị, tùy vào việc đóng phí của khách hàng, hợp đồng có thể có giá trị hoàn lại ngay từ Năm hợp đồng đầu tiên.

https://www.sunlife.com.vn/vn/dich-vu-khach-hang/cau-hoi-thuong-gap/

Giỏ hàng của bạn

Thông tin đặt mua

Khu vực nhận hàng
Thông tin liên hệ
Hình thức thanh toán


Hình thức nhận hàng