Giá trị hợp đồng bảo hiểm có ảnh hưởng bởi lạm phát không?

23:10 02/05/2023 Trang

Trên thực tế, lạm phát ảnh hưởng chung đến tất cả các hoạt động kinh tế, bao gồm kinh doanh, đầu tư, gửi tiết kiệm, mua bảo hiểm... Do đó, giá trị hợp đồng cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi lạm phát. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng mỗi loại hình sẽ khác nhau. Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, khách hàng sẽ chịu tác động do trượt giá đồng tiền ít hơn so với các hình thức đầu tư tài chính khác. Bởi phí bảo hiểm mà người tham gia đã đóng cho công ty bảo hiểm được chia ra thành nhiều lần, theo định kỳ trong suốt Thời hạn bảo hiểm.

https://www.sunlife.com.vn/vn/dich-vu-khach-hang/cau-hoi-thuong-gap/

Giỏ hàng của bạn

Thông tin đặt mua

Khu vực nhận hàng
Thông tin liên hệ
Hình thức thanh toán


Hình thức nhận hàng