Khi nào cần gửi yêu cầu giải quyết lợi bảo hiểm?

23:07 02/05/2023 Trang

Trả lời: trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.

 

Chi tiết: theo Hợp đồng bảo hiểm, thời hạn nộp yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm tới Sun Life Việt Nam tối đa là 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Khách hàng có thể nộp trực tuyến yêu cầu cùng các chứng từ liên quan tại my Sun Life hoặc my Benefit hoặc nộp trực tiếp tại các Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Sun Life Việt Nam.

Tham khảo:

Hướng dẫn chuẩn bị đơn và các chứng từ cần thiết 

Hướng dẫn nộp trực tuyến (dễ dàng, tiện lợi và nhanh chóng hơn) qua my Sun Life  hoặc my Benefit 

Địa chỉ các Trung tâm Dịch vụ Khách hàng  Sun Life Việt Nam (nơi tiếp nhận hồ sơ trực tiếp)

https://www.sunlife.com.vn/vn/dich-vu-khach-hang/cau-hoi-thuong-gap/

Giỏ hàng của bạn

Thông tin đặt mua

Khu vực nhận hàng
Thông tin liên hệ
Hình thức thanh toán


Hình thức nhận hàng