Làm sao xin cấp lại bộ hợp đồng?

23:15 02/05/2023 Trang

Khách hàng gửi Yêu cầu Cấp lại Bản sao hợp đồng bảo hiểm về Sun Life. Bộ hợp đồng cấp lại bao gồm:

- Giấy Chứng nhận BHNT

- Quy tắc điều khoản

- Bản sao Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm

- Bản sao Bảng minh họa sản phẩm

Tham khảo:

+ Hướng dẫn yêu cầu Cấp lại bản sao Hợp đồng bảo hiểm qua ứng dụng my Sun Life

+ Phiếu Yêu cầu Cấp lại bản sao hợp đồng bảo hiểm

+ Địa chỉ các Trung tâm Dịch vụ Khách hàng (nơi tiếp nhận yêu cầu trực tiếp)

https://www.sunlife.com.vn/vn/dich-vu-khach-hang/cau-hoi-thuong-gap/

Giỏ hàng của bạn

Thông tin đặt mua

Khu vực nhận hàng
Thông tin liên hệ
Hình thức thanh toán


Hình thức nhận hàng