Nếu tôi lỡ điền sai chi tiết nào đó trên Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm thì sao?

23:16 02/05/2023 Trang

vui lòng đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng gần nhất để cung cấp thông tin chính xác hoặc liên hệ Hotline 1800 1786 (miễn cước) để được hướng dẫn

Chi tiết: thông tin của khách hàng trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm là cơ sở để Sun Life thẩm định sức khỏe và chấp nhận bảo hiểm cho khách hàng, đồng thời đảm bảo hợp đồng có hiệu lực pháp lý. Do đó, Khách hàng có nghĩa vụ kê khai đầy đủ và trung thực mọi chi tiết trên Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và các văn bản đính kèm (nếu có). 

https://www.sunlife.com.vn/vn/dich-vu-khach-hang/cau-hoi-thuong-gap/

Giỏ hàng của bạn

Thông tin đặt mua

Khu vực nhận hàng
Thông tin liên hệ
Hình thức thanh toán


Hình thức nhận hàng