Sun Life có quy định mức đóng góp tối thiểu và tối đa khi tham gia sản phẩm Hưu trí của Sun Life hay không?

23:25 02/05/2023 Trang

Sản phẩm Hưu trí của  Sun Life (Hưu trí Sun Life và SUN - Trọn Đời Bình An) được thiết kế rất linh hoạt nên Người lao động/Thành viên và Doanh nghiệp có thể chủ động lựa chọn mức đóng góp phù hợp với ngân sách của mình. Ngoài ra, mức đóng góp này có thể được điều chỉnh linh hoạt hàng năm.

Mức đóng góp tối thiểu khi tham gia là 500.000 đồng/người/tháng (tương đương 6.000.000 đồng/người/năm

https://www.sunlife.com.vn/vn/dich-vu-khach-hang/cau-hoi-thuong-gap/

Giỏ hàng của bạn

Thông tin đặt mua

Khu vực nhận hàng
Thông tin liên hệ
Hình thức thanh toán


Hình thức nhận hàng