Tôi muốn thay đổi sản phẩm chính có được không? Tại sao?

22:53 02/05/2023 Trang

Thưa Quý khách, Sản phẩm chính của Hợp đồng sẽ không thể thay đổi trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm. Như Quý khách đã biết, Bộ Hợp đồng bảo hiểm sẽ được Công ty thẩm định và chấp thuận bảo hiểm dựa trên các thông tin như: tình trạng sức khỏe, độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp của Người được bảo hiểm và tùy thuộc vào sản phẩm Khách hàng lựa chọn ban đầu, Công ty sẽ áp dụng những khung thẩm định khác nhau.

 

Do vậy, nếu Quý khách thay đổi sản phẩm chính, Công ty sẽ cần tiến hành thẩm định lại toàn bộ thông tin, đồng nghĩa với việc Khách hàng cần phải kê khai và đăng ký tham gia một Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm mới.

https://www.mbageas.life/cau-hoi-thuong-gap

Giỏ hàng của bạn

Thông tin đặt mua

Khu vực nhận hàng
Thông tin liên hệ
Hình thức thanh toán


Hình thức nhận hàng