Trong thời hạn tích lũy, nếu có sự kiện Tử vong xảy ra, thì Quyền lợi bảo hiểm được chi trả như thế nào?

23:18 02/05/2023 Trang

Trong thời hạn tích lũy và Hợp đồng hưu trí còn hiệu lực, nếu Người lao động/Thành viên tử vong, Sun Life sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm hoặc Giá trị tài khoản hưu trí.

https://www.sunlife.com.vn/vn/dich-vu-khach-hang/cau-hoi-thuong-gap/

Giỏ hàng của bạn

Thông tin đặt mua

Khu vực nhận hàng
Thông tin liên hệ
Hình thức thanh toán


Hình thức nhận hàng