Danh Thiếp Bảo Hiểm TheLife.vn

TheLife.vn - Cùng bạn xây dựng Thương Hiệu và Nuôi Dưỡng mọi Kết Nối!

Danh Thiếp Thông Minh của Tư Vấn Viên Bảo Hiểm

TheLife là Danh Thiếp Bảo Hiểm Thông Minh dùng để Trao Đổi, Chia Sẻ và Kết Nối mọi đối tượng với nhau chỉ bằng 1 Chạm hoặc Quét QR.

Với công nghệ QRCode và NFC, Danh thiếp TheLife thời đại công nghệ đã nâng tầm danh thiếp truyền thống, mọi thông tin của bạn được truyền đi nhanh chóng và lưu lại dễ dàng.

TheLife.vn hoạt động như thế nào

Chạm thẻ / Quét mã Qr
Chạm thẻ / Quét mã Qr

Để danh thiếp TheLife gần với Điện thoại của đối tác hoặc Quét mã QR.

Hiển thị Danh thiếp
Hiển thị Danh thiếp

Trên điện thoại của Đối tác sẽ hiển thị Danh thiếp TheLife Online của bạn.

Lưu danh bạ Đối tác
Lưu danh bạ Đối tác

Đối tác nhấn Lưu Danh bạ và Hoàn thành Kết nối.

Danh thiếp TheLife ra đời với mục đích:

 • Cung cấp đến tư vấn viên bảo hiểm 1 danh thiếp thông minh và 1 profile chuyên nghiệp trong ngành bảo hiểm
 • Xây dựng thương hiệu cá nhân trên môi trường Internet cho tư vấn viên bảo hiểm
 • Cung cấp các khách hàng tiềm năng phù hợp với tư vấn viên dựa vào thương hiệu và khu vực
 • Gia tăng nguồn thu nhập thụ động từ việc kết nối giao lưu

Các tên gọi khác của Danh thiếp Bảo Hiểm

 1. Card visit bảo hiểm thông minh

 2. Danh thiếp bảo hiểm công nghệ

 3. Danh thiếp bảo hiểm trực tuyến

 4. Danh thiếp bảo hiểm online

 5. Thẻ name card bảo hiểm điện tử

 6. Card Visit bảo hiểm Điện Tử

 7. Card visit bảo hiểm online

 8. Danh thiếp bảo hiểm thông minh

 9. Thẻ bảo hiểm thông minh không tiếp xúc

 10. Namecard bảo hiểm điện tử