Trường hợp Bên mua bảo hiểm cũng là Người được bảo hiểm bị tử vong, ai sẽ được nhận Quyền lợi Bảo hiểm?

22:57 02/05/2023 Trang

Thưa Quý khách, trong trường hợp không may Bên mua bảo hiểm cũng là Người được bảo hiểm tử vong, MB Ageas Life sẽ thực hiện chi trả Quyền lợi bảo hiểm cho các đối tượng sau theo thứ tự ưu tiên:

1. Người thụ hưởng Quyền lợi bảo hiểm do Bên mua bảo hiểm chỉ định.

2. Người thừa kế hợp pháp của Bên mua bảo hiểm.

https://www.mbageas.life/cau-hoi-thuong-gap

Giỏ hàng của bạn

Thông tin đặt mua

Khu vực nhận hàng
Thông tin liên hệ
Hình thức thanh toán


Hình thức nhận hàng